Kursy
KURSY I SZKOLENIA EVENTY I IMPREZY INTEGRACYJNE TRANSPORT SANITARNY I RATOWNICTWO TEST

Kurs oparty o podstawy pierwszej pomocy pozwalający na uzyskanie elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym. Kierowany do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników zobligowanych do odbywania szkoleń w ramach bhp.

Program szkolenia może zostać przygotowywany indywidualnie dla właściwej grupy odbiorców, uwzględniając np. zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy.


Tematy realizowane podczas ćwiczeń to m. in.:

  - ocena stanu poszkodowanego,
  - resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  - oparzenia,
  - zatrucia,
  - postępowanie w zadławieniach,
  - krwotoki,
  - epilepsja (atak padaczki),
  - wstrząs,
  - cukrzyca,
  - atak astmy oskrzelowej,
  - ukąszenia, użądlenia i pogryzienia,
  - udzielanie pomocy w innych wybranych stanach zagrożenia życia.

CZAS TRWANIA KURSU

Standardowy program kursu obejmuje 8 godzin szkoleniowych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

Ogólne wiadomości o pierwszej pomocy:

  - aspekty moralno-etyczne i prawne,
  - elementy łańcucha przeżycia,
  - zasady powiadamiani służb ratowniczych,
  - organizacja miejsca zdarzenia,
  - pomoc przedmedyczna niesiona przez świadków zdarzenia,
  - wczesna defibrylacja,
  - pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Ocena stanu poszkodowanego:

  - ocena stanu przytomności,
  - metody udrażniania dróg oddechowych,
  - ocena oddechu i tętna osoby poszkodowanej,
  - fizykalne badanie poszkodowanego,
  - układanie poszkodowanego w zależności od doznanego urazu,
  - pozycja bezpieczna,
  - przekładanie poszkodowanego z brzucha na plecy i z pleców na brzuch,
  - metody przenoszenia poszkodowanego.

Resuscytacja krążeniowo oddechowa:

  - próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym,
  - objawy ustania pracy układu krązenia i oddechowego,
  - udrożnianie dróg oddechowych,
  - metody i parametry prowadzenia RKO przez jednego lub dwóch ratowników.

Wybrane stany zagrożenia życia:

  - utrata przytomności, omdlenia,
  - zaburzenia świadomości,
  - zadławienia,
  - rany ciała i krwotoki,
  - wstrząs,
  - urazy kostne i stawowe,
  - oparzenia,
  - zatrucia,
  - ukąszenia, użądlenia i pogryzienia,
  - astma,
  - epilepsja (atak padaczki),
  - cukrzyca.

Ćwiczenia symulacyjne:

  - ćwiczenia pozoracyjne z wykorzystaniem apteczek i innych dostępnych środków.

Egzamin:

  - egzamin pisemny bądź praktyczny obejmujący zagadnienia kursu.

Koszt:

50-100 PLN (zniżki m.in. dla pracowników firm z Północnej Izby Gospodarczej oraz Made in Koszalin). Formularz zgłoszenia: KLIKNIJ TUTAJ

+10 PLN za dodatkowy odpis w języku angielskim lub niemieckim.

Certyfikaty w innych językach obcych według indywidualnych uzgodnień.


•> DO GÓRY <•

Copyright © 2008-2015 SYMULMED.pl
Projekt/wykonanie: MacAsT
Strona Główna | Oferta | Kontakt | Terminarz | O Nas | Konkurs | Sklep |